Kwallen

Weet je wat de kinderen doen?
Ze lopen in rijen langs de zee
op zoek naar aangespoelde kwallen

die ze dragen op hun handen
terugzetten in het water
maar het helpt niet: elke golf
duwt ze weer naar het zand.

De kinderen kunnen op de terugtocht
net zo hard aan het slijmerige werk

In St.Anne d’Auray zagen we een groot beeld van de moeder van Maria, de oma van Jezus dus. Zij beschermt het jonge kind, drukt het tegen zich aan en legt een arm om haar heen. Zij lijkt te weten wat Maria’s lot is: moeder van smarten te worden, te moeten zien hoe haar zoon door Romeinse soldaten op een kruis wordt gespijkerd nadat hij gegeseld is.
Moeder Anne of Anna kijkt smartelijk.
Heel anders is het in de pas gerestaureerde kapel de Bequerel. Daar is, zoals de naam zegt een bron ontsprongen. Het is het feest van de ten hemel opneming van de maagd Maria of Marie. ‘Gelukkig ben je, maagd Marie, in de glorie van je Zoon’ zingen de mensen uit de omgeving, voor een deel in Bretonse kledij, ook een paar kleine meisjes. In optocht gaan ze ze naar het altaar waar een Messe du Pardon wordt opgedragen, met veel gezang, geleid door een dame met een mooie stem. Een meisje functioneert, gekleed in een habijt, als een misdienaar. Zij verzorgt het heilig vaatwerk. Dat was vroeger ondenkbaar. Na de mis gaat ze rond om de eerste personen van een rij een hand te geven, zoals de gelovigen doen aan het eind van de mis als ze elkaar vrede wensen.
De gemeenschap lijkt te geloven dat Marie met lichaam en ziel is opgestegen naar de hemel of begrijpen zij dat dit alles symbolisch is bedoeld?
Na de mis is er een processie. Een beeld van Marie wordt rondgedragen. Daarna is er bij de bron een Bénédiction des Enfants. Heel veel kinderen, klein en groot, komen bij de priester die een kruisje op hun voorhoofd tekent en een liefdevol tikje op hun haar geeft. Er is een baby, er is een meisje van vijf met een ernstig gezicht, er is een jongen met een petje. Dat hoeft niet af.
Daarna wordt een glas rosé geschonken, pardon, een plastic bekertje en dan wordt er gezamenlijk gegeten: Potée Bretonne ou Saucisse Galette.
Eerder, tijdens de communie deelde een oudere vrouw hosties uit. Steeds zei ze, in het Frans: ‘Dit is het lichaam van Christus” en ze keek de communicant aan. Als er een klein kind kwam, met de armen voor de borst gevouwen, kreeg het een kruisje op het voorhoofd. Een moeder maakte duidelijk dat haar jonge zoon zijn Eerste Communie al had gedaan en dus kreeg hij ook een hostie. De meesten ontvingen die in hun handen. Sommigen staken hun tong uit en zonder aarzelen wist de vrouw wat ze moest doen. Later zag ik een man de overgebleven hosties in een plastic zak doen. Zou hij denken aan het lichaam van Christus?

Schommel

O vader die mij duwde
O moeder die mij droeg
eerst onzichtbaar
later op de buik
nog later op de rug
terwijl ik zwaaide
en draaide, hoe zwaar
moet ik zijn geweest
terwijl u appels kocht
op de markt rond de kerk
of olijven, vijgen, cider
pruimen, knoflook, geitenkaas
nog later nam u mij bij de hand
kerk in en uit, onder orgelklank.

Vader die mij duwde
kom terug, ik ruik
uw knoflookadem
de geroosterde kip
duw me nog eens
gevaarlijk omhoog
ik val nu terug.

De nieuwe Dichter(nr.6) over griezelen komt er aan:

WAARSCHUWING
Als je dit niet doorstuurt, vallen
volgende maand je vingers van je hand
je ogen worden uitgestoken, je moeder
vermoord, kijk maar naar de bliksem.
Stuur dit bericht naar al je vrienden
klasgenoten, kinderen van de sportclub
vertel het niet aan meester of juf
de school zal branden tot de grond.