Twee dode hazen in witte

overalls met bloed bij hun buik.

Met starre maskers en lange oren

lagen zij op een rond kleed

 

te protesteren op het plein

tegen de jagers, de eters vooral

zonder beweging en koud

in een pijnlijke houding, verstard.

 

Een vader wees zijn dochter

op details en zij keek ongelovig:

Wie zou die beesten willen eten?

 

Advertenties