Bij Jos Vos (Eeuwige reizigers, een bloemlezing uit de klassieke Japanse literatuur) vinden we het volgende citaat van Murasaki (een vrouw!): ‘Ook is het erg dwaas als een vrouw openlijk met haar man begint te ruziën omdat ze niet verdraagt dat hij af en toe een slippertje maakt. Hoezeer hij ook door een andere vrouw wordt aangetrokken, zolang hij zich het prille begin van hun liefde voor de geest roept, zal hij belang hechten aan de relatie met zijn echtgenote.’ Wat is er veranderd?

Dit naar aanleiding van Een spreeuw voor Harriët, Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2018.

Ten Berge was altijd de kritische volger van politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Hij heeft het over ‘de erbarmelijke staat van het literatuuronderwijs, de neergang en vulgarisering van de cultuur, de voortwoekerende macht van de bureaucratie, de tot paniek en hysterie geneigde samenleving, of – om dicht bij huis te blijven – een literaire wereld die zich meer aan handel dan wandel conformeert en maar al te graag het Hollywoodmodel van winnaars en verliezers, genomineerden en afvallers imiteert.’ En dan is er nog de ‘hersenvervuiling of de onttakeling van de planeet.’ Maar liever heeft hij het over ‘ideeën in actie’, ‘een vitaal en ritmische geritsel van de geest’.

Advertenties