Waartoe zijn we op aarde?

Om god te dienen en daardoor gelukkig te zijn.

 

Wie of wat is god?

Het zich ontvouwende universele bewustzijn.

 

Hoe kunnen we het dienen?

Door te groeien in bewustwording.

 

Bestaat het kwaad?

Het onvolmaakte bestaat.

Er is duisternis en licht.

De ontwikkeling van de stof, voortgang van de evolutie.

 

Hoe moeten we alles wat gestalte heeft gekregen bejegenen?

Met sympathie. Met gestrengheid waar het nodig is.

 

Hoe moeten we straffen?

Met begrip, maar zonder weekheid.

 

Wat is de dood?

Doorgang naar een nieuwe fase.

 

Wat is onze opdracht?

Ken u zelve.

 

Wat moeten we doen?

Wat je diep van binnen wilt.

 

Wat moeten we leren?

Onze beperkingen onderkennen en accepteren.

Los laten, ten slotte ons leven.

 

Advertenties