Pinksteren was ongrijpbaar

buiten de bloeiende tuin:

feest van de heilige Geest.

 

Boven de preekstoel de duif

landend als een DC IO

zonder wielen, met pooties.

 

Of de plaat van die zaal

met de leerlingen van Jezus

in zak en as, totdat hij kwam.

 

Vurige tongen boven hun hoofd

ze konden praten als Brugman

als vissers, ook in Grieks en Latijn.

 

En het lied van de pinksterblom

over kinderen met kransen

klinkende bellen en de fiere zon.

Advertenties