we liepen langs het water
we waren jonge politici
in dienst van de vredesvorst
naar ons toe kwam
de tegenpartij te paard
we wisten: zij willen
het defensiebudget verhogen
het was er weer tijd voor
zij klopten met een houten hamer
op ons gezicht
via het voorhoofd, de neus
de wangen om duidelijk
te maken wat zou gebeuren
als we het budget niet verhoogden
we pakten de hamer af en zeiden
dat we dat niet wilden

Advertenties