Zij kijkt naar buiten

naast de kleurige vaas

die zo trots en sierlijk

in het licht staat.

 

Opzij, steunend tegen

de goudglanzende kolom

ziet ze door het venster

de oude film leven.

 

Zwart-witte beelden

het ruiterstandbeeld

Egyptisch museum

Schloss-strasse open.

 

Peinzend, tot het paard

weer stilstaat, overbelicht

de beelden als een oude foto.

De vaas onaangedaan.

Advertenties