Het Egyptisch echtpaar zit

drieduizend jaar saamhorig

rechtop, hun armen om

elkanders middel naast

echtpaar uit Giza, vijfde dynastie

hun beeld onscherp, op de rug

gezien, haar hand rust nog

steeds losjes op zijn schouder

pas in de spiegeling scherp

bezonken kijkend door de tijd

zien ons niet meer lopen.

 

Ik sta erachter

neem ze via glas

met mijn eigen spiegeling.

 

In de schouwburg zat je met je heup

tegen zijn heup en het wond je op?

Advertenties