Een kleine faun vlucht

over de stenen, het maaiveld

onder de gothische boog

naar de bossen erachter.

 

Zijn armen zoeken evenwicht

geen mens meer te zien

honderden jaren zijn gesleten

langs de poorten naar buiten.

 

Hij ontkomt niet aan de kijker

maar laat leegte achter zich

regen en wind zullen komen

over de stenen, het maaiveld.

Advertenties