In de San Agostino is de heilige te zien

verheerlijkt, engelen hebben de pijlen

uit zijn lichaam getrokken en gebroken.

Boven in de hemel spelen hogere engelen

met pijlen en zelfs God de Vader heeft

een lange sierlijke pijl in zijn hand.

 

Wat ook gebeurde: de soldaten knoopten

drie naakte kerels in een stevig net

hesen dit op in een boom, hoge tak

gingen er onder zitten drinken, kijken

hoe de mannen kronkelden en als ze

tijd hadden stierven van dorst en kou.

 

Een koeienrover zet een vijand

op de schouders van zijn broertje

legt zijn hoofd in een strop

en propt een harmonica in de mond

van de jongen die staat te wankelen.

Gaat er genietend bij liggen roken.

 

Ik vocht bij Crécy, hoeveel

mannen heb ik gedood? Niet

veel, maar genoeg. Ik denk

er niet met vreugde aan terug.

Liever bereken ik mijn kansen

en die van mijn mannen op tocht.

 

Hoe vaak legde ik mijn hand

op het evangelie, een vinger

van de andere hand omhooggestoken

luisterend naar de voorgelezen tekst

in Latijn en in die van Hedingham

waarna mijn zegel werd vastgelegd.

 

 

 

Ik vocht alleen als het moest

liever gebruikte ik listen

vergiftigde de bronnen van een stad

desnoods een schaal kersen

voor de kapitein van de vijand

spionnen nuttiger dan soldaten.

 

Een levende koe is meer waard

dan een dode, net als een soldaat.

Het beste is de leider te vangen

de heer van het kasteel, geen bloed.

De boer betaalt voor zijn eigen vee.

Hij weet: de marktprijs is hoger.

 

Advertenties