Een varkensachtige man loopt op straat
Slaat met een knuppel voorbijgangers
Dood of mismaakt. Hij gromt.

Je wilt schrijven: als een hyena
Maar je kunt beter schrijven dat
Hij op straat loopt met een knuppel
Dat hij voorbijgangers doodslaat of
Verminkt. Je weet niet waarom.

Advertenties