alles wieder aufgebaut…

In de Mariakerk in Lübeck staat een jongen van drie jaar te kijken naar de foto’s van de kerk, de verwoeste kerk in 1942. Zijn jonge moeder wijst naar de foto van 1954: ‘und haben Sie alles wieder aufgebaut’. De moeder is van 1990 of daaromtrent. Wil ze haar zoon onderwijzen in hoop of in Duitse kracht: wij maken alles weer nieuw.
Elders in de kerk liggen twee verwoeste klokken, heel realistisch uiteengespat op de kapotte stenen vloer, half in een kuil. De kleine jongen kijkt er lang naar. Wat gaat er in hem om?
Weer even verder, maar daar staat zijn moeder niet bij stil, een tekst van Paulus.
Het is niet mogelijk de huidige wereld te beschouwen als zuivere goddelijke ‘schepping’ en met de Schepper te zeggen: ‘zie het is zeer goed’ (Gen.1:31). Voor de huidige staat van de ‘schepping’ gelden de woorden van Paulus in Rom.8:19-21
“…de schepping … is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar … ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid,… Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd.”

Advertenties