Achterover liggend op mijn schommelstoel
mijn handen gevouwen op mijn schoot
had ik plotseling het gevoel dat het vlees
van mijn vingers verdwenen was, dat
mijn vingerkootjes als van een geraamte
over en langs elkaar gegleden waren.

Waarom niet gewoon ‘aankondiging’?
Dat moet voldoende zijn: aanzegging
annunciatie, bekendmaking, bericht
boodschap, communiqué, kennisgeving
mededeling, verwittiging, waarschuwing
voorteken, voorbeeld van hoe het worden zal

Advertenties