Toen wij de ‘Buurtschap
van de kale mannen’ binnenreden
zongen wij luid en schaamteloos:

‘De hop heeft een slordig nest’!

In vlucht is zijn vlinderachtige
verschijning als vuurwerk
fladdert met ronde vleugels
over akkers en stenen muurtjes
stort dan plotseling ter aarde.

Bij verontrusting drukt hij zich
tegen de grond en vliegt pas op
wanneer men direct voor hem staat.

Beweegt zich prikkend en poerend
voort, ziet er slank uit en klein.
Waar hij woont, roept hij poe-poe-poe
wat lijkt op de strofe van de ruigpootuil.

Roept ook een diep en hees sissend ah-ah-ah.

Advertenties